Kaskoda hasar sonrası kesintileri

Aracınızla yaptığınız bir kaza sonrası sigorta şirketi size kasko poliçenizdeki şartları göz önüne alarak hasar ödemesi yapar fakat bazı poliçelerin özelliklerine göre kesinti yapabilir. Bu durumda ödenmesi gereken ücretin bir kısmını siz öderken, kalanını sigorta şirketi öder. Bu ödeme sistemi yapacağınız kasko poliçesinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

KDV tenzili uygulaması

Aracınızın tamiratından sonraki fatura bedeli gerçek kişilere KDV kesintisi yapılmadan ödenirken, tüzel kişilere (şirketlere) KDV bedeli, fatura bedelinden düşülerek ödenir.

Hasar ikame zeyilnamesi primi

Hasar ikamesi zeyilnamesi, aracınız için düzenlenen teminatın poliçede ifade edilen miktara ulaşması için prim karşılığı hazırlanan ek bir belgedir. Bu belgeye ait tutar sigortalıya ödenecek tazminattan düşülür.

Kıymet kazanma tenzili

Aracınıza yapılan onarımdan sonra takılan kullanılmamış sıfır parçalar değer artışına neden olur. Bu artıştan dolayı ödenecek miktar bu değer düşülerek ödenir. Poliçenizde eskime payı düşmeme teminatı aldığınız takdirde söz konusu kesinti uygulanmaz.

Muafiyet

Poliçe düzenlenirken sigorta yaptıran kişi belli bir miktara kadar kendisi ödemeyi taahhüt eder ve muafiyet indirimini tercih ederse tazminat ödemesi yapılırken bu miktar düşülür.

İndirimin geri alınması

Sigorta şirketi tarafından yapılan hasar ödemesi sırasında hatalı uygulanan bir indirim (askeri personel indirimi, alarm indirimi, belli bir yaşa verilen indirimler vs.) göze çarparsa hazırlanan ek bir belgeyle bu indirim geri alınır.

Gönder
Whatsapp Destek
Merhaba, Kaskoda hasar sonrası kesintileri hakkında bilgi almak istiyorum.