Zorunlu Deprem Sigortası’nda hasarlı binaların durumu

DASK’ın temel amacı deprem sırasında ya da depremin tetiklediği sel, tsunami, yangın, erozyon gibi durumlarda konut sahibinin mağdur olmasının önlenmesidir. Kanunlar konutların durumunu hafif, orta ve ağır ayırmakta ve her durum için farklı uygulamalar yapmaktadır. Eğer binanız yapılan incelemeler sonucunda hafif hasarlı diye raporlanmışsa beyanınıza uygun olarak sigorta yenilenebilir.

Orta hasarlı binalara sigorta yapılabilmesi için ilgili makamlarca oturulabilir durumda olduğu belgelendirilmelidir. Bu rapora ‘Yapı Kullanım İzni’ adı verilmektedir. Ağır hasarlı binalar ise yıkılarak olası can ve mal kaybının önüne geçilmektedir ve bu binalar kesinlikle sigortalanmaz. Deprem durumunda meydana gelen hasarlar, resmi makamların açıkladığı ‘Acil Yardım Süresi’ sonuna kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan hasarsız ya da az hasarlı belgesi alınarak sigortalanabilir.

Ancak deprem sonrasında yaşanan olağanüstü durumlar göz önüne alındığından Zorunlu Deprem Sigortası’nın bu süreçte yapılması vatandaşlar için ekstra külfet anlamına gelmektedir. Oldukça eski deprem tecrübesine sahip olan ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası ve DASK’ın afet zamanlarından önce yapılması ekstra maliyet ve sıkıntılı süreçten kurtulmak anlamına gelmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nı en ucuz şekilde yaptırmak için hemen bize başvurabilirsiniz.