ferdi kaza

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Neledir?

Kaza Sonucu Vefat: Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde kanuni mirasçılarına yapılacak tazminatı ödemesini temsil eder. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet: Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının hemen veya 2 yıl içerisinde kazaya bağlı sürekli sakat kalması halinde devreye giren teminattır. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları: Kaza sonucu 1 yıl süresince ortaya çıkacak tedavi […]