ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Neledir?

Kaza Sonucu Vefat: Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde kanuni mirasçılarına yapılacak tazminatı ödemesini temsil eder. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet: Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının hemen veya 2 yıl içerisinde kazaya bağlı sürekli sakat kalması halinde devreye giren teminattır. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları: Kaza sonucu 1 yıl süresince ortaya çıkacak tedavi […]

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kişiyi poliçe süresince başına gelebilecek ani kaza sonucu vefat ve oluşabilecek sürekli sakatlık durumlarına karşın güvence altına alır. Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda sigorta bedeli menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine ödenir. Vefat Bir kaza sonucu vefat halinde poliçede belirtilen sigorta bedeli, […]