Pert ya da çalıntı halinde ödeme durumu

1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nın Sigorta Bedeli bölümünde belli bir tutara yer verilmeyeceği belirtilerek, poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır” ibaresine yer verilmiştir.

Rayiç değerin belirlenmesi için uygulanacak referansın ya da ödenecek bedelin hesaplama sistemi de poliçede yer almıştır. Eğer kasko sigortası işlemi yaptırırken bu yönde bir belirleme olmaması durumunda ya da somut bir belirleme tespit edilemezse Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanacak liste ödemeler için esas alınacak ve aracınızın pert olması ya da çalınması durumunda bu referans kullanılmaktadır.

Yapılan yeni düzenlemenin ardından hasar durumunda eksik ya da fazla sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye not düşülmesine karar verilmiş, genel şart metninde eksik ya da fazla sigortaya ilişkin hükümler kaldırılmıştır.