Kasko Sigortası Kapsamı

Kasko sigortası Trafik Sigortası gibi zorunlu bir sigorta değildir.  Araç sahiplerinin isteğine bağlıdır. Aracın çalınması, devrilmesi, çarpılması veya yanması gibi standart teminatlar dışında ek teminatlar ile kasko sigortası kapsamı genişletilebilmektedir. Kasko sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı içindedir.

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Aşağıda belirtilen haller ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir.

 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar.
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar.
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar.
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar.
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar.
 • Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar.
 • Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar.
 • Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
 • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.

Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “TAM KASKO SİGORTA POLİÇESİ” ibaresini taşıyacaktır. Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz.