Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel sağlık sigortası fiyatları sigortanın kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Sigorta poliçesi teminatı belirlenirken ücreti belirleyen en önemli etkenler sigortalının sağlık geçmişidir. Sigorta şirketleri sigorta edilecek kişinin yaş, cinsiyet, medeni hal gibi kişisel bilgilerini, şu anki sağlık durumunu, kronik bir rahatsızlığının olup olmadığını, daha önce geçirdiği hastalıkları, ailesinde daha önceden var olan kalıtsal hastalıklarını özellikle incelemektedir. Buna göre riskler […]

Neden Sağlık Sigortası Yaptırılmalıdır?

Özel sağlık sigortası, sigorta yaptıran kişilerin sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Özel sağlık sigortası yaptırarak, herhangi bir kaza veya hastalık geçirmeniz halinde özel sağlık kuruluşlarında tedavi olmak isterseniz […]

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, […]