DASK

DASK’ın faydaları

Depreme karşı devlet garantisi DASK, deprem ve depreme bağlı doğal afetler konusunda devlet güvencesi anlamına gelmektedir. Çünkü deprem birkaç dakika süreyle devam edip sona erdikten sonra hayat kaldığı yerden devam etmektedir. Ancak evinizin yıkılması durumunda deprem sigortanız ya da ikinci bir konutunuz yoksa ortada kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Her bütçeye göre poliçe DASK ücretleri Türkiye […]

Ülkece depreme hazır mıyız?

Dünyanın en güzel ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye, yıllarca çeşitli doğal kazalara maruz kalsa da toplumsal bilinç açısından beklenen seviyeye hala ulaşabilmiş değildir. Devlet kurumlarının okullarda ders, televizyon programları, özel eğitim gibi çeşitli girişimleriyle doğal afet konusunda bilinçli bir toplum yetiştirme amacı halen devam etmektedir. Yaşanan son büyük deprem olan 17 Ağustos 1999 […]

Zorunlu Deprem Sigortası’nda hasarlı binaların durumu

DASK’ın temel amacı deprem sırasında ya da depremin tetiklediği sel, tsunami, yangın, erozyon gibi durumlarda konut sahibinin mağdur olmasının önlenmesidir. Kanunlar konutların durumunu hafif, orta ve ağır ayırmakta ve her durum için farklı uygulamalar yapmaktadır. Eğer binanız yapılan incelemeler sonucunda hafif hasarlı diye raporlanmışsa beyanınıza uygun olarak sigorta yenilenebilir. Orta hasarlı binalara sigorta yapılabilmesi için […]

DASK yaptırmazsanız ne olur?

Ülkemizde son yıllarda yaşanan doğal afetler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)’nin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Türkiye coğrafi pozisyonu itibariyle deprem bölgesinde yer alan bir ülkedir ve yakın tarihlerde Erzincan, Afyon, Gölcük, Düzce depremleriyle büyük can ve gayrimenkul kaybına şahit olmuştur. Yaşanan büyük afetlerin ardından Afet Sigortaları Kanunu’na göre deprem […]

DASK Yaptırmanız İçin Gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır: Sigortalının Adı Adresi Telefonu Cep Telefonu T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için) Sigortalanacak Binanın: Açık […]

DASK Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir: 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, Projesi bulunmayan […]

DASK Kapsamındaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve […]

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır: Enkaz kaldırma masrafları Kar kaybı İş durması Kira mahrumiyeti Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Tüm bedeni zararlar ve vefat […]

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır: Temeller Ana […]